• Vad ska standardiseras?
 • Att bryta ner ett arbetsmoment.
 • Instruktioner enligt Vad-Hur-Varför
 • 4-stegs metoden för upplärning
 • Införande av ny standard
 • Förbättrande uppföljningar
 • Förändringsledning och förändrad ledarroll

 • Historik
 • Flödeseffektivitet
 • Standardisering
 • Faktabaserat förbättringsarbet
 • Inbyggd kvalitet
 • Värdeflödesanalys
 • Visualisering

 • Varför Lean inom underhåll?
 • Varför produktion inte är kund till underhållet
 • Ledtider och effektivitet i underhållsprocessen
 • Visualisering
 • Lärande