Det här är webbplatsen för WCM Consulting ABs onlinekurser. Följ denna länk Om du vill anmäla dig till en kurs

  Tillgängliga kurser

  Utbildning av alla som berörs är en av nycklarna till ett lyckat 5S-arbete. WCM har därför tagit fram en webbaserad utbildning som kan användas som ett komplement eller ersättning av klassrumsbaserad utbildning.

  Det här är utbildningen för dig ska leda och planera ett 5S-införande. Utbildningen bygger vidare på introduktionsutbildningen med fokuserar på det man som behövs för att lyckas i 5S – arbetet. Vi kommer att lära oss vilka roller som behövs i genomförandet, hur arbetet övergripande planeras och hur var och en av stegen kan genomföras på bästa sätt.

  Målet med utbildningen är att ge kunskap så att ni kan planera införandet, bedöma resursåtgång, identifiera viktiga förberedelsesteg, leda workshops för genomförande av de fem stegen, skapa 5S – tavlor och coacha nyckelpersoner i deras roller. Utbildningen baseras på video och online presentationer. Du kommer även att få tillgång till de mallar och verktyg som presenteras.

  Utbildningen består av 4 lektioner med där Oskar Olofsson med hjälp av videoteknik går igenom de fem stegen i 5S. Efter varje lektion ställs ett antal instuderingsfrågor. Genomförande av utbildningen kommer att ta cirka 2-3 timmar och kan göras vid en dator, surfplatta eller smartphone. Efter genomförd utbildning med godkända svar på frågorna kommer ett diplom att kunna skrivas ut.
  Detta är en online-utbildning för er som vill driva ett projekt för att förkorta omställningstider vi er egen verksamhet.

  Utbildningen består av 6 lektioner med där Oskar Olofsson med hjälp av videoteknik förklarar alla delar av ett SMED-arbete. Stor tonvikt läggs på förändringsledning - hur får vi med oss all personal i förbättrngsarbetet? Efter varje lektion ställs ett antal instuderingsfrågor. Genomförande av utbildningen kommer att ta cirka 3-4 timmar och kan göras vid en dator, surfplatta eller smartphone. Efter genomförd utbildning med godkända svar på frågorna kommer ett diplom att kunna skrivas ut.

  För att förenkla för er att genomföra ert SMED-arbete har vi tagit fram underlag till sex workshops som ni genomför tillsammans med personalen vid det egna företaget. Genomförandet av workshoparna beskrivs i online-utbildningen