• Ichikawadiagram
  • Strecktablå
  • Histogram
  • Processkartläggning
  • Sambandsdiagram
  • Kontrolldiagram
  • Paretodiagram

  • Grundorsaksanalys vs problemlösning
  • Metoder för enklare grundorsaksanalyser
  • Fokuserade förbättringar för komplexa problem (A3 metoden)
  • Analys av säkerhetsrelaterade händelser