Det här är webbplatsen för WCM Consulting ABs onlinekurser. Följ denna länk Om du vill anmäla dig till en kurs

  Available courses

  Lyckas med 5S

  Vad är 5S?De fem stegenPlanering av arbetetFörändringsledning – ska...
  Course

  5S introduktion

  Utbildning av alla som berörs är en av nycklarna till ett lyckat 5S...
  Course

  Leda och stötta 5S

  Det här är utbildningen för dig ska leda och planera ett 5S-införan...
  Course

  SMED Ställtidsreduktion

  Betydelsen av SMEDFörändringsmetodik enligt Toyota KataSeparera int...
  Course

  Bästa Kända Arbetssätt

  Vad ska standardiseras?Att bryta ner ett arbetsmoment.Instruktioner...
  Course

  Introduktion till Lean och WCM

  HistorikFlödeseffektivitetStandardiseringFaktabaserat förbättringsa...
  Course

  Lean inom underhåll

  Varför Lean inom underhåll?Varför produktion inte är kund till unde...
  Course

  Sju kvalitetsverktyg

  IchikawadiagramStrecktablåHistogramProcesskartläggningSambandsdiagr...
  Course

  Grundorsaksanalys och fokuserade förbättringar

  Grundorsaksanalys vs problemlösningMetoder för enklare grundorsaksa...
  Course