• Betydelsen av SMED
  • Förändringsmetodik enligt Toyota Kata
  • Separera internt och externt
  • Omvandla internt arbete till externt
  • Eliminera slöserier
  • Etablera det nya arbetssättet